Giỏ hàng
Nhà máy Thép Vạn Xuân, Bắc Giang

Nhà máy sản xuấtNgày: 15-07-2020 bởi: tuyetanh.nguyen@trungnguyenhoist.vn

Nhà máy Thép Vạn Xuân, Bắc Giang

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nhà máy Thép Vạn Xuân (Việt Nam)

Lĩnh vực sản xuất: Sản xuất sắt, thép, gang

Địa điểm: 

Khu công nghiệp Song Khê Nội Hoàng, Xã Nội Hoàng, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Phạm vi cung cấp chính:

Trung Nguyên vinh dự được khách hàng tin tưởng giao cho chế tạo, lắp đặt đồng bộ 08 bộ cầu trục cùng hệ thống nâm châm từ cho nhà xưởng gồm:

Cầu trục dầm đôi Q=20/7,5 tấn

Cầu trục dầm đôi Q=10 tấn

Cầu trục dầm đôi Q=15 tấn


Một vài hình ảnh về dự án:

(Cầu trục Dầm đôi Q=10 tấn, Nhà máy thép Vạn Xuân - Bắc Giang)

(Cầu trục Dầm đôi Q=10 tấn, Q=15 tấn, Q=20/7,5 tấn - Nhà máy thép Vạn Xuân - Bắc Giang)

(Hệ thống nam châm từ Q=1 tấn, Nhà máy thép Vạn Xuân - Bắc Giang)

(Hệ thống nam châm từ Q=1 tấn, Nhà máy thép Vạn Xuân - Bắc Giang)

0912525591