Giỏ hàng
Dự án Thủy điện Đăkre, Quảng Ngãi

Nhà máy thuỷ điệnNgày: 10-07-2020 bởi: tuyetanh.nguyen@trungnguyenhoist.vn

Dự án Thủy điện Đăkre, Quảng Ngãi

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thủy điện Thiên Tân

Thông tin dự án:

Có thể nói đây là dự án thủy điện lạ lùng nhất so với các thủy điện đã và đang được xây dựng tại miền Trung. Là bởi, thi công một dự án thủy điện có vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng mà không phải di dời dân và mức độ ảnh hưởng đến rừng dưới mức cho phép của Nhà nước tới gần 9,5 lần (Theo quy định 1 MW, ảnh hưởng đến 10 ha rừng, nhưng tại Đắk Re, 1 MW chỉ ảnh hưởng tới 0,5 ha rừng).

Nhà máy thủy điện Đăkre do Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thiên Tân làm chủ đầu tư có hạng mục hầm và ống áp lực dài gần 13 km “vắt” từ huyện Kon Plong (tỉnh Kon Tum) xuống huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi).

Có thể nói đây là dự án thủy điện lạ lùng nhất so với các thủy điện đã và đang được xây dựng tại miền Trung. Là bởi, thi công một dự án thủy điện có vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng mà không phải di dời dân và mức độ ảnh hưởng đến rừng dưới mức cho phép của Nhà nước tới gần 9,5 lần (Theo quy định 1 MW, ảnh hưởng đến 10 ha rừng, nhưng tại Đắk Re, 1 MW chỉ ảnh hưởng tới 0,5 ha rừng).

Nhà máy thủy điện Đăkre do Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thiên Tân làm chủ đầu tư có hạng mục hầm và ống áp lực dài gần 13 km “vắt” từ huyện Kon Plong (tỉnh Kon Tum) xuống huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi).

Địa điểm: Xã Ba Tơ, Quảng Ngãi

Phạm vi cung cấp chính:

- Cầu trục gian máy và Dầm đỡ ray Q=60/10 tấn 

- Cầu trục chân dê đập tràn Q=15 tấn

- Cầu trục nhà van Q=10 tấn


Một vài hành ảnh về dự án:

(Cầu trục Gian máy Q=60/10 tấn - Thủy điện Đăkre, Quảng Ngãi)

0912525591