Giỏ hàng
Dự án Thủy điện Kà Tinh 1, Quảng Ngãi

Nhà máy thuỷ điệnNgày: 01-06-2020 bởi: tuyetanh.nguyen@trungnguyenhoist.vn

Dự án Thủy điện Kà Tinh 1, Quảng Ngãi

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thuỷ điện Trà Bồng

Thông tin dự án:

Công trình thuỷ điện Kà Tinh khai thác theo hình thức 2 bậc gồm thuỷ điện Kà Tinh nhà máy 1 và thuỷ điện Kà Tinh nhà máy 2 với tổng công suất 12MW. Trong đó, Thuỷ điện Kà Tinh 1 thuộc địa phận xã Trà Lâm, có diện tích lưu vực hồ là 22km2, mực nước dâng bình thường là 340m, điện lượng trung bình năm là 23,84 triệu KWh. Thuỷ điện Kà Tinh 2 thuộc địa phận xã Trà Thuỷ, đầu mối và tuyến năng lượng thuộc địa phận xã Trà Lâm và Trà Sơn, có diện tích lưu vực hồ 52km2, mực nước dâng bình thường 120m, điện lượng trung bình năm là 17,47 triệu KWh.

Địa điểm: 

Xã Trà Lâm, Trà Sơn và Trà Thủy huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

Phạm vi cung cấp chính: Cầu trục Gian máy Q= 35/5 tấn


Một vài hình ảnh về dự án:

(Cầu trục gian máy Q=35/5 tấn - Thủy điện Ka Tinh 1, Quảng Ngãi)


0912525591