Giỏ hàng
Dự án Thủy điện Sông Chảy 3, Hà Giang

Nhà máy thuỷ điệnNgày: 01-06-2020 bởi: tuyetanh.nguyen@trungnguyenhoist.vn

Dự án Thủy điện Sông Chảy 3, Hà Giang

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tiến Đạt

Thông tin dự án:

Thủy điện Sông Chảy 3 là thủy điện xây dựng trên sông Chảy tại vùng đất các xã Tụ Nhân, Sán Xả Hồ, Pờ Ly Ngài huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Thủy điện Sông Chảy 3 có công suất 14 MW với 2 tổ máy, khởi công tháng tháng 9/2017.

Địa điểm: Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

Phạm vi cung cấp chính:

Cầu trục Gian máy Q=40/5 tấn

- Cổng trục chân dê đập tràn Q=2x15 tấn

- Cầu trục monorail hạ lưu Q=10 tấn


Một vài hình ảnh về dự án

(Cầu trục Gian máy Q=40/5 tấn - Thủy điện Sông Chảy 3, Hà Giang)


(Cổng trục Chân dê Q=2x15 tấn - Thủy điện Sông Chảy 3, Hà Giang)

(Cổng trục Chân dê Q=2x15 tấn - Thủy điện Sông Chảy 3, Hà Giang)

0912525591