Giỏ hàng
Dự án Thủy điện Trung Xuân, Thanh Hóa

Nhà máy thuỷ điệnNgày: 08-09-2020 bởi: tuyetanh.nguyen@trungnguyenhoist.vn

Dự án Thủy điện Trung Xuân, Thanh Hóa

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thanh Bình

Thông tin dự án:

Thủy điện Trung Xuân (xã Trung Xuân, huyện Quan Sơn), công suất 10,5 MW, nằm trên diện tích 30,9 ha.

Địa điểm: Xã Trung Xuân, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Phạm vi cung cấp chính:

Cầu trục gian máy Q=40/5 tấn

- Cầu trục chân dê Q=2x20 tấn

- Tời nâng Q=2x100 tấn

- Tời nâng Q=2x20 tấn

- Cầu trục Monorail hạ lưu Q=2x7,5 tấn


Một vài hình ảnh vể dự án:

(Cầu trục gian máy Q=40/5 tấn - Thủy điện Trung Xuân, Thanh Hóa)

(Tời nâng 2x100T và Cổng trục Chân dê Q=2x20T- Thủy điện Trung Xuân, Thanh Hóa)

(Tời nâng 2x100T và Cổng trục Chân dê Q=2x20T- Thủy điện Trung Xuân, Thanh Hóa)

(Tời nâng 2x100T và Cổng trục Chân dê Q=2x20T- Thủy điện Trung Xuân, Thanh Hóa)

0912525591