Giỏ hàng
Dự án Thủy điện Đại Nga, Lâm Đồng

Nhà máy thuỷ điệnNgày: 01-06-2020 bởi: tuyetanh.nguyen@trungnguyenhoist.vn

Dự án Thủy điện Đại Nga, Lâm Đồng

Chủ đầu tư: Liên doanh công ty GELEXIM  và công ty LUTACO

Thông tin về dự án:

Dự án này thuộc cụm công trình thủy điện trên lưu vực sông La Ngà; có vị trí thượng nguồn, hạ lưu là các công trình thủy điện Bảo Lộc  và Hàm Thuận - Đa Mi. Dự án được thực hiện theo hình thức BOO (xây dựng, sở hữu và kinh doanh), có công suất thiết kế 10MW, gồm 4 tổ máy. Sản lượng điện trung bình hằng năm 44.250.000 kWh, có nhiệm vụ cung cấp bổ sung công suất và điện năng phụ tải khu vực Bảo Lộc, Di Linh và lưới điện toàn quốc.

Địa điểm: Xã Lộc Nga, Tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

Phạm vi cung cấp chính: Cầu trục Gian máy Q=35/5 tấn


Một vài hình ảnh về dự án:


(Nhà máy Thủy điện Đại Nga, Lâm Đồng)

(Cầu trục Gian máy Q=35/5 tấn, Thủy điện Đại Nga - Lâm Đồng)0912525591