Giỏ hàng

HOẠT ĐỘNG TẬP HUẤN ĐÀO TẠO TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

 

Lãnh đạo Trung Nguyên thăm quan Tập đoàn WEIHUA - Trung Quốc

Lãnh đạo Trung Nguyên thăm quan Công ty SUNGDO - Hàn Quốc

Lãnh đạo Trung Nguyên thăm quan Công ty LGM - Hàn Quốc

Nhân viên Trung Nguyên đi tập huấn đào tạo, kiểm tra thiết bị tại Trung Quốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0912525591