Cart

Cầu trục - Cấu tạo chung

Thương hiệu: Trung Nguyên
Loại: Cầu trục
Giá gốc Liên hệ0₫

← Sản phẩm trước Sản phẩm sau →

Mô tả sản phẩm

Cầu trục gồm những bộ phận chính nào?

  • Dầm chính
  • Dầm biên 
  • Sàn thao tác
  • Cầu thang lên xuống
  • Xe con/Palang điện
  • Hệ điều khiển ngang cho Xe con/Palang hoạt động
  • Hệ điều khiển dọc cho Cầu trục hoạt động ;
  • Hệ đường ray di chuyển Cầu trục

Bản mô phỏng cấu tạo cầu trục:

0912525591