Cart

Cổng trục - Phân loại

Thương hiệu: Trung Nguyên
Loại: Cổng trục
Giá gốc Liên hệ0₫

← Sản phẩm trước Sản phẩm sau →

Mô tả sản phẩm

Cổng trục có những loại chính nào?

Thực tế hiện nay có nhiều tiêu chí để phân loại cổng trục: theo kết cấu, theo phạm vi phục vụ, hoặc theo cơ cấu dẫn động. Nhưng phổ biến nhất vẫn là phần biệt theo kết cấu.

Chủ yếu có hai loại chính là Cổng trục dầm đơn (tức là chỉ có một dầm chính) hoặc Cổng trục dầm đôi (tức là có hai dầm chính). Cả hai loại này đều có thể có công xon hoặc không có cong xon. Tùy nhu cầu và mục đích sử dụng khác nhau để thiết kế.

Ngoài ra có bán cổng trục cũng được ứng dụng trong ngành công nghiệp. Bán cổng trục được thiết kế tận dụng một bên nhà xưởng và một bên dùng chân cổng được gọi là bán cổng trục nhằm tăng diện tích sử dụng và giảm giá thành đầu tư.

0912525591